Overordnet personalforvaltning

Kommunens administrasjon skal være best mulig tilpasset våre hovedoppgaver. Vi skal være fremtidsrettet og fleksible i forhold til kommunens utfordringer. Kommunestyret gir politiske føringer for dette.

Kommunen skal yte tjenester til innbyggerne og være en aktiv samfunnsutvikler.

Vi skal også være et troverdig forvaltningsorgan og forvalte fellesskapets ressurser på en god måte.

Vi skal være en god arbeidsgiver.

Samfunnet rundt oss endrer seg. Det er viktig at kommunen tilpasser seg i takt med utviklingen. Vi må kontinuerlig har fokus på optimal organisering av virksomheten.

Vennesla kommune er organisert etter resultatenhetsmodellen, hvor den enkelte enhetsleder har delegert  fag-, personal-, økonomi- og informasjonsansvar.

Publisert
28.10.2009
Sist endret
12.02.2010
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Organisasjonssjef: Heidi Engestøl
Telefon: 38 13 72 16 / 970 22 614

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Selvbetjening