Endring og omstilling

Vennesla kommune skal være en organisasjon som har evne til endring og omstilling.

Samfunnet rundt oss endrer seg. Vi må hele tiden arbeide for å tilpasse oss endringene rundt oss.

Dette medfører at vi må ha fokus på hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi er organisert.

Vi må også ta i bruk ny teknologi for å arbeide mest mulig effektivt.

 

Publisert
28.10.2009
Sist endret
09.03.2010
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Organisasjonssjef: Heidi Engestøl
Telefon: 38 13 72 16 / 970 22 614

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Selvbetjening

Relaterte emner