Organisasjonsseksjonen

Seksjonen har ansvar for at kommunen er godt organisert og har gode interne rutiner. 

Opplæring av våre ledere og ansatte er en viktig oppgave for oss.
Vi foretar tilsetting, fastsetter lønn og i enkelte tilfeller foretar oppsigelser.

Vi har ansvaret for at kommunen har en enhetlig behandling av våre ansatte.
Vennesla kommune skal opptre som en arbeidsgiver. 

Seksjonen har også ansvar for HMS og å det å holde fokus på en god organisasjonskultur.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
05.11.2012
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Organisasjonssjef: Heidi Engestøl
Telefon: 38 13 72 16 / 970 22 614

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Selvbetjening