Skatteoppkreveren i Vennesla

Bilde av sedler

Hovedoppgavene til kommunens skatteoppkrever er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere.

Kontonummer for innbetaling av skatt: 6345 06 10145.
Denne konto krever KID nr.
KID nr. kan lages ved å gå inn på www.skatteetaten.no, velg "Selvbetjening".

Publisert
08.12.2009
Sist endret
03.05.2011
Publisert av
Anne Lene Slettene

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrever: Arne Strandberg
Telefon:38 13 72 34 / 982 99 714

Sekretær: Line Vindvand Landås
Telefon: 38 13 72 63

Sekretær: Ellen Gunnufsen
Telefon: 38 13 72 63

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA 

Besøksadresse:
Venneslamoen 1, Vennesla