Regnskap

Bilde av kortor på økonomiseksjonen

Regnskapsavdelingen fører regnskapet for Vennesla kommune.  Avdelingen betaler alle kommunens regninger.
 
Kommuneregnskapet føres etter forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.2000 og forskrift om KOSTRA fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 29. oktober 1999. Kommunens budsjett og bevilgningsregnskap er inndelt i en driftsdel som viser driftsutgifter og driftsinntekter og en investeringsdel som viser investeringsutgifter og finansieringen av disse.
Kommunens balanseregnskap viser eiendeler, gjeld og egenkapital.

Kommuneregnskapet skal til enhver tid være oppdatert og skal vise påløpne utgifter og inntekter.

Alle utbetalinger skal attesteres og anvises. Inngående  faktura behandles i kommunens fakturabehandlingsprogram.
 
Fakturaer skal kun anvises av de personer som har anvisnings-
myndighet i henhold til kommunens anvisningsreglement.
 
Regnskapsavdelingen sender betalinger 2 ganger pr. uke. 
Normalt er dette på mandag og torsdag.

Kommunekassa er åpen for ekspedering fra kl. 09.00 til kl. 14.00 hver ukedag.
Alle betaling forgår elektronisk, og det vil alltid bli sendt melding til mottaker.
 
Ta kontakt på mail eller telefon dersom du har spørsmål vedr. regnskapet.
Vi holder til i Herredshuset inn til venstre for Servicetorget.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
08.02.2010
Publisert av
Anne Lene Slettene

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Mette Kartevoll
Telefon: 38 13 72 65

Sekretær: Marit Storholm
Telefon: 38 13 72 62  (kassaekspedisjon, inngående fakturaer)

Sekretær: Ellen Gunnufsen
Telefon: 38 13 73 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1