Eiendomsskattekontoret i kommunen

Vennesla sentrum

Eiendomsskatt 2017 - se nyhetssak
Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 (eiendomsskatteloven) med endring vedtatt 13. juni 2006, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Vennesla kommune og inngår i finansieringen av de kommunale tjenester. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 4 terminer pr. år: 25. februar, 25. mai, 25. august og 25. november.

Det er eiendommens verdi (eiendomsskattetakst) som danner grunnlag for skatteberegningen.

Kommunestyret  fastsetter hvert år skattesats (promillesats) og eventuelt bunnfradrag. Vennesla kommunestyret vedtok i møte 14. juni 2006 å skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen fra 01.01.2007. Fra før har kommunen hatt eiendomsskatt på verk og bruk. I møte 06. september 2006 vedtok kommunestyret å omtaksere verk og bruk. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 1985. I løpet av høst/vinter 2006/2007 ble takseringen gjennomført.

Kommunestyret vedtok i desembermøte 2015, sak 95/15, at eiendomsskattetaksten for 2016 skal være 4,5 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næring, verk og bruk. Bunnfradrag pr. boenhet settes til kr. 150 000,-. Det ble også vedtatt hvilke eiendommer som får fritak etter eiendomsskatteloven § 7a og b.

Publisert
15.11.2010
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Konsulent: Oddvar Skov-Skov

Telefon: 38 13 72 18 / 958 72 289
E-post: eiendomsskatt@
vennesla.kommune.no

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset Venneslamoen 1

Åpningstid:
Eiendomsskattekontoret er normalt betjent fredager mellom 08.00-11.00

Virksomhetens temaer