Sosiale tjenester - NAV

Vennesla kommune skal gjennom sin sosialtjeneste legge til rette for fremming av økonomisk og sosial trygghet. Vi skal videre bidra til å bedre levervilkårene for vanskeligstilte og bidra til økt likeverd. De sosiale tjenestene leveres i hovedsak gjennom NAV kontoret. De sosiale tjenestene er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten.

Tjenestene skal bidra til at den enkelte blir mest mulig selvhjulpet, dvs at fokus er å sette den enkelte i stand til å klare de utfordringene livet bringer med seg.

Sosialtjenestene består av rådgivning / veiledning i forhold til arbeid og aktivitet, økonomisk sosialhjelp for personer som midlertidig er uten inntekt, veiledning og oppfølging i forhold til rusmiddelutfordringer og andre sosiale utfordringer.

Veiledning i forhold til sosiale utfordringer kan fås gjennom å ta kontakt med NAV kontoret. Søknad om økonomisk sosialhjelp leveres til NAV kontoret. Normal saksbehandlingstid er 4 uker. Vennesla kommune følger de veiledende statlige normene for sosialhjelp.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
17.12.2015

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Virksomhetens temaer