Inntektssikring - NAV

NAV Vennesla administrerer ulike ordninger som skal sikre inntekt / livsopphold. Mer om ordningene kan finnes på www.nav.no.

De viktigste ordningene rettet mot arbeid og aktivitet, er:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger
  • Individstønad
  • Kvalifiseringsstønad
  • Introduksjonsstønad
  • Overgangsstønad
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Økonomisk sosialhjelp
Publisert
08.12.2009
Sist endret
15.03.2010
Publisert av
Guro Kaldal

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502