Startlån (Husbanken) - NAV

Startlån er behovsprøvd og kan bl.a. gis til unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger etc.

Startlån skal bidra til at husstander skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån ble innført fra og med 01.01.03 og erstatter tidligere kjøpslån og etableringslån.

Lån kan gis til:

  • kjøp av bolig
  • utbedring av bolig
  • topplån ved oppføring av ny bolig
  • refinansiering

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. Vennesla kommune låner dermed ut penger til enkeltpersoner, med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har vedtatt å påplusse husbankrenten med 0,2% til dekning av administrasjonskostnader ved videreutlån.

Søknadsskjema finnes på husbanken.no. Utfylte søknadsskjema, med nødvendige vedlegg, sendes NAV Vennesla.

Godkjennes søknaden, utbetales lånet gjennom Lindorf. Innbetaling av lånet skjer via Lindorf. Eventuelt avslag kan påklages. 

Publisert
08.12.2009
Sist endret
17.12.2015

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Tjenestebeskrivelser