Gjeldsrådgivning - NAV

NAV Vennesla skal tilby gjeldsrådgivning for kommunens innbyggere. Tjenesten leveres i samarbeid med Knutepunkt-kommunene. Tjenesten skal gi bistand til innbyggere som strever med stor gjeldsbyrde. Vi kan hjelpe deg med å planlegge økonomien, klage på for høyt utlegg, forhandle med kreditorer og søke åpnet offentlig forhandling om gjeldsordning.

Publisert
08.12.2009
Sist endret
15.03.2010
Publisert av
Guro Kaldal

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Virksomhetens temaer