Bosetting av flykninger - NAV

Vennesla kommune utfører sin del av det viktige samfunnsansvaret med å bosette og integrere flyktninger i kommunen. NAV har som oppgave å etablere nyankomne flyktninger i egnede boliger, og å følge opp disse med tanke på selvforsørgelse gjennom arbeid. Flyktningene kommer i hovedsak fra statlige mottak i Norge. Vennesla kommunestyre har vedtatt at kommunen i gjennomsnitt skal ta imot og bosette 20 flyktninger per år fra og med 2010.
NAV samarbeider tett med Vennesla voksenopplæring om et eget introduksjonsprogram rettet mot bosatte flyktninger. Forutsetningen for en god etablering og en god inkludering, er språkopplæring, inkludering i frivillige organisasjoner og tilgang til kommunens arbeidsmarked. Det er viktig at bosetting av flyktninger er et felles løft i kommunen, der både lokalsamfunnet / det frivillige engasjementet og virksomhetene bidrar.

Publisert
08.12.2009
Sist endret
15.03.2010
Publisert av
Guro Kaldal

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502