Boligtildeling (utleie-, trygde-,flyktning- og servicebolig) - NAV

NAV Vennesla koordinerer utleie av boliger eid av kommunale boligstiftelser og av egne kommunale boliger. Boligene ligger spredt rundt i kommunen og består av eneboliger og to-, tre- og fire roms leiligheter.

Søknad om leie av boligene må skrives på som kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller NAV Vennesla. Boligtildeling skjer av et tverrfaglig tildelingsutvalg, ledet av NAV Vennesla. Husleie for tildelte boliger varierer normalt fra kr 2500 til kr 6000 i måneden avhengig av boligens størrelse og beliggenhet.

Publisert
08.12.2009
Sist endret
17.12.2015

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Tjenestebeskrivelser