NAV Vennesla

 

Om NAV Vennesla

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006, og er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

Hva jobber en med på NAV kontoret?

 • Veiledning av ordinære arbeidssøkere
 • Bistand til virksomheter som trenger arbeidskraft
 • Veiledning av virksomheter i oppfølging av sykmeldte
 • Veiledning av brukere med tanke på arbeid og aktivitet
 • Planlegging og gjennomføring av tiltaksplasser etter arbeidsmarkedsloven
 • Veiledning av mennesker med rusmiddelutfordringer
 • Veiledning av mennesker med boligsosiale utfordringer
 • Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester/ tilståelse av økonomisk sosialhjelp
 • Tildeling av kommunale boliger, samt boliger fra kommunens boligstiftelser
 • Saksbehandling av startlån og bostøtte fra Husbanken
 • Medvirkning i kommunale planprosesser innenfor NAV kontorets kommunale arbeidsfelt

Spesielt for virksomheter

NAV Vennesla kan kontaktes for spørsmål i forhold til rekruttering av arbeidskraft. Virksomheter kan også selv registrere ledige stillinger og gjennomføre kandidatsøk på NAV`s internettsider www.nav.no. NAV har oversikt over registrerte arbeidssøkere i og utenfor distriktet. Kontoret tilbyr arbeidskraft som gjennom kvalifisering har fått eller får oppdatert kompetanse i forhold til arbeidslivet, ta gjerne en dialog med oss om dette! 

Den enkelte virksomhet har ansvar for oppfølging av sykmeldte i egen virksomhet. NAV kan bistå virksomheten i oppfølgingsarbeidet gjennom råd og veiledning samt gjennom kjapp og effektiv utløsning av ulike økonomiske virksomheter.

 

Publisert
08.12.2009
Sist endret
17.12.2015

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00

Telefontid:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 10.00 - 15.30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Tjenestebeskrivelser