Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

 • Selvstendighet og uavhengighet
  Hjelp med daglige gjøremål, personlig hygiene, spiseredskaper
 • Påminnelse og struktur
  Huskehjelpemidler, kalenderpåminnelse, medisindispensere
 • Aktiviteter og Trygghet
  Trening, trygghet, GPS/sporing, alarmer, sensorer
 • Kontakt og kommunikasjon med familie/helsevesen
  Videokommunikasjon, egenregistrering av helsedata 

Hvem er brukere av velferdsteknologi?

 • Alle mennesker i alle aldre kan bli brukere  - uansett funksjonsproblem

Hvorfor velferdsteknologi? 

 • Mer selvhjulpen
 • Økt livskvalitet
 • Trygghet
 • Bo lengre hjemme

Du kan lese mer om velferdsteknologi i vår flotte brosjyre her.

Publisert
10.05.2016
Sist endret
10.05.2016

Kontaktinformasjon

Prosjektleder velferdsteknologi  /
sykepleier: Elisabeth Jeppestøl, tlf 986 28 832

Tekniker/lageransvarlig Ronny Larsen, tlf 411 22 554