Syn- og hørselskontakt

Har du nedsatt syn eller hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere.

For å få hjelpemidler må syn- eller hørselnedsettelsen være varig, og hjelpemidlet må være hensiktsmessig.

Syn- og hørselskontakten vil foreta hjemmebesøk og kartlegge ditt behov. Opplæring vil bli gitt.

Publisert
11.02.2010
Sist endret
02.05.2017

Kontaktinformasjon

Syn- og hørselskontakt: Unni S. Godtfredsen
Telefon: 982 93 710 -  38 15 13 29

Kontortid: tirsdag og fredag i oddetallsuke

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43 - 1. etasje

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA