Kreftkoordinator

Å få kreft og leve med kreftsykdom kan være vanskelig både for den som er syk og for pårørende. Vennesla og Iveland kommune har i samarbeid med kreftforeningen, ansatt kreftkoordinator i 50 % stilling. Dette er et tilbud til deg som pasient og til pårørende. Kreftkoordinator er et lavterskel tilbud, og det er dermed ikke nødvendig å søke om å få tildelt denne tjenesten. Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

Hva er en kreftkoordinator?

 • En kreftkoordinator vil hjelpe kreftsyke og deres pårørende, slik at de opplever økt trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.
 • Dette ved å informere, koordinere og tilrettelegge tilbud og tjenester rundt kreftpasienten og pårørende.

Hva er en kreftkoordinators oppgaver?

 • Gi råd og veiledning.
 • Kartlegge behov og følge opp symptomlindrende behandling.
 • Samtalepartner
 • Oppfølging i hjemmet
 • Ha oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg
 • Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende.
 • Koordinering av tjenester.
  -samarbeide med fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, saksbehandlerteam. lindrende team, fysio/ergoterapeuter, kreftforeningen, etc.
 • Jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere
Publisert
03.03.2015
Sist endret
03.05.2017

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator Vennesla og Iveland: Solfrid Fredriksen
Telefon 982 93 743

Kontortid: Mandag og onsdag

Besøksadresse: Sentrumsvegen 43 - 1. etasje

Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla