Individuell plan

Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en individuell plan være løsningen for deg.

En slik plan vil sikre deg som bruker at tjenestene blir koordinert i en helhetlig plan og at det etableres et samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer. Det er din plan og det er dine mål og behov som skal være utgangspunktet for planen.

Formålet med Individuell plan er tredelt:

  • Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
  • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.
  • Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Individuell plan gir ikke rett til økte tjenester eller nye tjenester, den skal være et hjelpemiddel til å koordinere allerede eksisterende tjenester. Dersom det dukker opp behov for ytterligere tjenester i planarbeidet vil du få hjelp til å søke om dette.

Publisert
13.01.2011
Sist endret
22.05.2015
Publisert av
Saksbehandlerteamet

Kontaktinformasjon

Rådgiver/saksbehandler: Bodil Bakken Domingos
Telefon: 982 99 836

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Tjenestebeskrivelser

Eksterne lenker