Hjelpemiddelformidling

Tekniske hjelpemidler - utlån
Kommunen skal gjennom NAV Hjelpemiddelsentral gi tilgang til tekniske hjelpemidler for å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Personer som av ulike årsaker har redusert funksjonsevne i en kortere eller lengre periode kan få låne nødvendige hjelpemidler.

Personen må bo eller oppholde seg i kommunen og ha nedsatt funksjonsevne i en kortere eller lengre periode.

Publisert
03.03.2015
Sist endret
03.05.2017

Kontaktinformasjon

Tekniker/lageransvarlig: Ronny Larsen
Telefon: 411 22 554 / 38 15 13 27

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43 - kjeller

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA