Tekniske hjelpemidler

Målgruppe:

Alle som har en funksjonsnedsettelse midlertidig eller varig. Dette gjelder både ift bevegelse, syn, hørsel, eller kognisjon. (se Lov om Folketrygd § 10-6).

Beskrivelse av tilbudet:

Retten på å få lånt et teknisk hjelpemiddel er lovfestet gjennom Folketrygdloven og Kommunehelseloven. Bruker kan ta direkte kontakt med kommunal fysioterapitjeneste, eller at fastlege, hjemmetjeneste, pårørende, eller andre som representerer brukeren, kommer med en henvendelse.

Fysioterapitjenestens oppgave er da å kartlegge behov for hjelpemidler, evt. formidle bestilling/søknad til NAV Hjelpemiddelsentral, samt opplæring og oppfølging ved levering til bruker.

Ved midlertidig behov lånes hjelpemidler direkte fra kommunalt kortidslager uten søknad/saksbehandling.

Ved varig behov blir hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder etter søknad og saksbehandling. Ventetid på varig utlån må påregnes. 

Utlån av tekniske hjelpemidler er gratis.

 

Publisert
02.06.2015
Sist endret
02.06.2015

Kontaktinformasjon

Besøksadresse Hjelpemiddellager:
Venneslatunet, Sentrumsvn.43 - telefon 38 15 13 27

Bevegelseshjelpemidler inkl. kognisjon (fra 18 år og oppover)
Fysioterapitjenesten, 07.30-15.30 . Variabel kontortid og ingen fast ekspedisjon. Anbefaler derfor å ringe for avtale. 

Fysioterapeut Nora Hultmann: 38 15 13 06  /982 99 740
Fysioterapeut Espen Hultgren: 38 15 13 09/ 953 38 289
Fysioterapeut Rune Djupesland: 38 15 13 08 / 982 99 739 

Bevegelseshjelpemidler til barn (0-18 år)
Fysioterapeut Målfrid Konst: 38 15 13 07  /982 99 742
Fysioterapeut Eli Christine Jørlo: 469 53 533 

Syn/hørselshjelpemidler:
Unni Godtfredsen, tirsdag og fredag 08.00-15.00, tlf: 982 93 710 

Reparasjon/service:
Tekniker Terje Brenna, 07.30 - 15.00,  tlf: 982 99 758
Tekniker/lageransvarlig Ronny Larsen, tlf. 411 22 554