Rehabilitering

Rehabiliteringsteamet har en overordnet koordinerende funksjon for rehabiliteringsarbeidet som drives i kommunen. Rehabiliteringsteamet er i enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering, og er stasjonert på Venneslaheimen omsorgssenter. Teamet har en tverrfaglig sammensetting av tre yrkesgrupper; en spesialsykepleier, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Alle tre har spesialutdanning i rehabilitering/habilitering. Det gis tilbud om hjemme-, dag- og institusjonsrehabilitering.

Formål:
Gi et tverrfaglig, og tidsavgrenset rehabiliteringstilbud til voksne og eldre slik at de kan fungere optimalt hjemme. Bo lengst mulig hjemme.

Kommunal rehabilitering er lovpålagt.

Informasjon:
Ergoterapeut:         mobil  469 43 515
Spesialsykepleier:   mobil  469 42 345
Fysioterapeut:         mobil  469 40 707

Publisert
28.11.2009
Sist endret
10.03.2015

Kontaktinformasjon

Fagleder fysioterapi: Rune Djupesland (brukere fra 18 år og oppover)
Formidling av tekniske hjelpemidler/boligtilpasning, hjemmebehandling
Hjerte-/lungegruppe
Telefon: 38 15 13 08 / 982 99 739

Kommunefysioterapeut: Nora Hultmann
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling, palliasjon/onkologi, prosjekt "Hverdagsrehabilitering"
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 06 / 982 99 740

Kommunefysioterapeut: Espen Hultgren
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 09 / 953 38 289

Kommunefysioterapeut: Christina Åsan Grasaas
(Permisjon tom juni 2015 - vikar Paal Martin Harket)
Rehabilitering korttidsavdeling VOMS, hjemmebehandling, oppfølging av rehab. brukere fra korttidsopphold
Frisklivssentral 40%
Telefon: 38 15 13 11 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslatunet, Sentrumsvegen 43

Tjenestebeskrivelser