Fysioterapi

Hjemmebasert fysioterapi

Det er 4 brukergrupper som kan få tilbud om hjemmebehandlinger: 

  • Brukere som etter korttidsopphold på sykehjem hvor de har fått individuell behandling av fysioterapeut, og som etter oppholdet trenger tidsbegrenset oppfølging hjemme. Tilbudet gis av kommunal fysioterapeut med base på korttidsavdelingen ved Venneslaheimen omsorgsenter
  • Brukere med alvorlig kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse, og hvor transport til fysikalsk institutt er belastende og vanskelig. Herunder også brukere i terminalfase. Tilbudet gis av kommunefysioterapeutene med base på Venneslatunet, samt privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om  hjemmefysioterapi og lymfedrenasje..
  • Brukere som blir henvist til tverrfaglig rehabilitering/ hverdagsrehabilitering vil naturligvis få bistand av bl.a. fysioterapeut i eget hjem.
  • Brukere som blir henvist med akutt behov, og hvor ventetid hos private fysioterapeuter kan få uheldige konsekvenser for brukerens helse- og funksjonsutvikling, kan gis et tidsbegrenset tilbud om behandling og/eller veiledning om egentrening i hjemmet. For flere av disse kan det være aktuelt å fortsette behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut på institutt straks de får plass. Tilbudet gis av kommunefysioterapeutene med base på Venneslatunet. 

Ut fra dette kan vi trekke ut noen kriterier som vektlegges ved tildeling av hjemmebasert fysioterapi: 

  • Henvisning fra lege med anbefaling om hjemmebehandling
  • Omfattende funksjonsnedsettelse som gjør transport til/fra fysikalsk institutt vanskelig og belastende.
  • Alvorlig terminal sykdom.
  • Bruker er motivert for trening og egeninnsats
  • Bruker har akutt behov for fysioterapi og det er svært viktig å komme i gang før vedkommende får time på fysikalsk institutt.
Publisert
10.03.2015
Sist endret
02.06.2015

Kontaktinformasjon

Fagleder fysioterapi: Rune Djupesland (brukere fra 18 år og oppover)
Formidling av tekniske hjelpemidler/boligtilpasning, hjemmebehandling
Hjerte-/lungegruppe
Telefon: 38 15 13 08 / 982 99 739

Kommunefysioterapeut: Nora Hultmann
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling, palliasjon/onkologi, prosjekt "Hverdagsrehabilitering"
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 06 / 982 99 740

Kommunefysioterapeut: Espen Hultgren
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 09 / 953 38 289

Kommunefysioterapeut: Christina Åsan Grasaas
(Permisjon tom juni 2015 - vikar Paal Martin Harket)
Rehabilitering korttidsavdeling VOMS, hjemmebehandling, oppfølging av rehab. brukere fra korttidsopphold
Frisklivssentral 40%
Telefon: 38 15 13 11 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslatunet, Sentrumsvegen 43