Røykeslutt

Å slutte å røyke er det beste du kan gjøre for å forbedre din helse på kort og på lang sikt!

Nikotin, som finnes i både sigaretter og snus, er sterkt avhengighetsskapende. Det skaper sterkere avhengighet enn stoffer som heroin og kokain. Det er derfor vanskelig å slutte når du først har begynt.

Nikotin er et giftig stoff som får muskulaturen i blodåreveggen til å trekke seg sammen og blodtrykket til å stige. Det øker belastningen på hjertet og blodårene.

Abstinenssymptomene fra nikotin er engstelse, uro- og stressfølelse. Hovedforklaringen på det de som røyker opplever som bedret humør og økt yteevne, er egentlig at de fjerner abstinenssymptomer.

Hvis du røyker og vil redusere risikoen for kreft, bør du slutte. Det å innhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA, som igjen kan føre til kreft. Selv av og til-røyking og passiv røyking skader umiddelbart kroppen og kan føre til alvorlig sykdom eller død. (Kreftforeningen)

Vennesla kommune arrangerer for øyeblikket ikke egne røykesluttkurs. Vi har samarbeid med Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand om disse.

På røykesluttkurs treffer du andre som har samme målet som deg: å slutte å røyke.
Fellesskapet i en gruppe motiverer og inspirerer, og resultatene på kurs er gode.
Røykesluttkurs kan derfor være en løsning for deg som er klar for røykeslutt.

Ta kontakt med Frisklivssentralen (mobil 959 8 8325) for mer informasjon om røykesluttkurs.
Logo slutta.no  Logo Røyketelefonen

Publisert
14.03.2011
Sist endret
27.12.2012
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Frisklivinstruktør: Karoline Omdal (vikar)
Telefon: 959 88 315

Frisklivinstruktør: Christina Åsan Grasaas (permisjon)
Telefon: 959 88 315 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43 (Venneslatunet)

Følg oss på 

Relaterte emner