Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for overskudd, helse, trivsel og nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Det er dokumentert effekt for forebygging av en rekke sykdom og helseplager. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

Helsdirektoratet anbefaling til voksne og eldre er å være minst 30 minutter i aktivitet hver dag. Barn og unge bør få dobbel dose, minst 60 minutter.

Frisklivssentralen tilbyr aktivitet hver tirsdag og torsdag kl. 1000-1130. Dette er et lavterskeltilbud for deg som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet eller som av andre årsaker trenger litt ekstra støtte og motivasjon til å være i aktivitet. Vi går turer og fokuserer på styrke, balanse og koordinasjon.

Tilbudet er åpent for alle.

Egenandel for 12 uker: kr. 200,-

Alle som vil bli med får tilbud om helsesamtale i oppstart og oppfølgingssamtaler etter 12 uker.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for påmelding og informasjon!

Publisert
14.03.2011
Sist endret
27.12.2012
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Frisklivinstruktør: Karoline Omdal (vikar)
Telefon: 959 88 315

Frisklivinstruktør: Christina Åsan Grasaas (permisjon)
Telefon: 959 88 315 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43 (Venneslatunet)

Følg oss på