Friskliv

Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Vennesla har som hovedoppgave å stimulere og tilrettelegge for livsstilsendring innenfor fysisk aktivitet, kostholdsvaner og røykeslutt.

Personer kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ, og man trenger ikke å være syk eller ha en diagnose.

Frisklivssentralene samarbeider med andre aktører i kommunen; frivillige organisasjoner, private aktører samt tjenester i andre sektorer. Frisklivssentralen kan fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Vi arrangerer lavterskel gå/trimgruppe aktivitet tirsdag og torsdag kl. 10.00- 11.30 Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Frisklivssentralen er bemannet tirsdager og torsdag og du treffer oss på Herredshuset, 3.etg.

Publisert
14.03.2011
Sist endret
10.03.2015
Publisert av
Christina Åsan Grasaas

Kontaktinformasjon

Frisklivinstruktør: Karoline Omdal (vikar)
Telefon: 959 88 315

Frisklivinstruktør: Christina Åsan Grasaas (permisjon)
Telefon: 959 88 315 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43 (Venneslatunet)

Følg oss på