Fysioterapi/rehabilitering/friskliv

Formidle tekniske hjelpemidler for personer over 18 år med midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne.
Gi råd og veiledning i forhold til tilrettelegging av skole-arbeidsplass- eller boligsituasjon.
Individuell treningsveiledning og generell folkehelseopplysning.

Publisert
28.11.2009
Sist endret
03.05.2017
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Fagleder fysioterapi: Rune Djupesland (brukere fra 18 år og oppover)
Formidling av tekniske hjelpemidler/boligtilpasning, hjemmebehandling
Hjerte-/lungegruppe
Telefon: 38 15 13 08 / 982 99 739

Kommunefysioterapeut: Nora Hultmann
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling, palliasjon/onkologi, prosjekt "Hverdagsrehabilitering"
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 06 / 982 99 740

Kommunefysioterapeut: Espen Hultgren
Formidling av tekniske hjelpemidler, hjemmebehandling
Treningsgruppe "Sprek og stødig"
Telefon: 38 15 13 09 / 953 38 289

Kommunefysioterapeut: Christina Åsan Grasaas
(Permisjon tom juni 2015 - vikar Paal Martin Harket)
Rehabilitering korttidsavdeling VOMS, hjemmebehandling, oppfølging av rehab. brukere fra korttidsopphold
Frisklivssentral 40%
Telefon: 38 15 13 11 / 992 67 807

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslatunet, Sentrumsvegen 43