Boligtildeling - utleie-, trygde-, flyktning- og omsorgsbolig

Enheten koordinerer utleie av boliger eid av kommunale boligstiftelser og av egne kommunale boliger. Boligene ligger spredt rundt i kommunen og består av eneboliger og to-, tre- og fire roms leiligheter.

Søknad om leie av boligene kan fås ved henvendelse til Servicetorget eller lastes ned fra vår hjemmeside. Boligtildeling skjer av et tverrfaglig tildelingsutvalg, ledet av koordinerende enhet.

Husleie for tildelte boliger varierer normalt fra kr 4500 til kr 9200 i måneden avhengig av boligens størrelse og beliggenhet.

Publisert
08.12.2009
Sist endret
08.05.2017

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Bodil Bakken Domingos

Telefon: 38 13 74 26 / 982 93 704

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslamoen 1

Tjenestebeskrivelser