Hovedkjøkken Venneslaheimen

Fakta om enheten:
Vi driver to kjøkken i kommunen. Hovedkjøkkenet er plassert på Venneslaheimen Omsorgssenter. Det andre er kjøkkenet på Hægelandsheimen Omsorgssenter.

Tjenester som tilbys:
- Vi driver en kommunedekkende tjeneste, med blant annet utlevering av middag og tørrmat til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede.
- Cateringvirksomheten er et tilbud til kommunens innbyggere.
- Vi driver i stor grad med egenprodusert mat.

Meny fra vårt hovedkjøkken

Publisert
24.11.2009
Sist endret
04.02.2016
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Linda Fagerheim

Telefon: 38 15 08 84 / 906 34 205

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter
Venneslavegen 289

kommunale virksomheter