Hjemmesykepleien Venneslavegen

Betjener hjemmeboende brukere i Vennesla foruten Hægeland og Øvrebø som har egen sone.

Har i tillegg ansvar for 17 omsorgsboliger som er lokalisert på Venneslaheimen omsorgssenter.

Publisert
06.03.2015
Sist endret
06.03.2015
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Leder: Tordis Strand
Telefon 38 15 09 92 / 924 33 522

Vakttelefon (hele døgnet)
982 99 770
Kontor dagtid 38 15 09 60

Enhetsleder: Anita Nakkestad
Telefon: 38 15 09 98 / 982 99 734

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslavegen 289