Hjemmesykepleien Venneslatunet

Betjener brukere i omsorgsbolig på Venneslatunet, Gamle tunet og VG i tillegg til Sentrumsvegen 39.

Publisert
06.03.2015
Sist endret
06.03.2015
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Leder: Birte Mønsted
Telefon 38 15 13 18 / 991 58 819

Vakttelefon (hele døgnet)
982 99 881
Kontor dagtid 38 15 13 16

Enhetsleder: Anita Nakkestad
Telefon: 38 15 09 98 / 982 99 734

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43