Hjemmetjenesten

Fakta om avdelingen:
Hjemmetjenesten Nord tilbyr sine tjenester fra Jeppestøl i nord, Drivenes, Eikeland, Ludeflaten, til sentrum i sør.

Vår målsetting er:
Å gi brukere muligheten til å bo hjemme så lenge en ønsker det og å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg.
Å ha en trygg og faglig utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringing og trygghetsalarm.

Heldøgntjeneste. 

Publisert
26.11.2009
Sist endret
03.03.2015
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Venneslaheimen omsorgssenter
Telefon: 38 15 09 60

Sentralbord Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter, Venneslavegen 289