Dagsenter Venneslatunet

Fakta om avdelingen:
Dagsenteret er lokalisert i 3. etasje på Venneslatunet. Dagsenteret har åpent mandag til fredag fra kl 0900 - 1500.

Tilbudet er primært for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede i kommunen som ikke har mulighet for å benytte seg av andre tilbud. Tilbudet kan også være avlastning for pårørende til demente personer.

Tilbudet innebærer ulike typer aktiviteter, sosialt samvær og måltider. Dagsenteret er behjelpelig med å skaffe transport.

Publisert
26.11.2009
Sist endret
06.03.2015
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Leder: Birte Mønsted
Telefon 38 15 13 18 / 991 58 819

Kontor dagtid 982 99 862

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 43