Enhet for hjemmetjeneste

Fakta om enheten:
Enheten legger vekt på å gi innbyggere i kommunen en omsorgstjeneste med høy faglig kvalitet som legger vekt på brukermedvirkning, respekt og styrking av den enkeltes ressurser.

Til venstre finner du de ulike områdene som er knyttet til enheten.

Til høyre finner du lenker med informasjon om tjenestene. Her kan du også søke om helse og omsorgstjenester.

Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på siden. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post.

Publisert
24.11.2009
Sist endret
04.05.2017
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Venneslaheimen omsorgssenter
Telefon: 38 15 09 60

Sentralbord Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter, Venneslavegen 289

kommunale virksomheter