Hjemmetjenesten Hægeland og Øvrebø

Hjemmetjenesten har kontor ved Hægelandsheimen 3. etg.

Målsetting er:
- å gi brukere muligheten til å bo hjemme så lenge en ønsker det, og å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg.
- å ha en trygg og faglig utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og matombringning.

Hjemmetjenesten betjener alle bygdene med postadresse Øvrebø og Hægeland.

Omsorgsboligene, lokalisert i 1. og 2. etg. ved Hægelandsheimen omsorgssenter, og trygdeboligene på Skarpengland, betjenes av hjemmesykepleien.

Hvis leietakere har behov for hjelp, kan hjemmetjenesten kontaktes for nærmere samtale.

Publisert
28.11.2009
Sist endret
19.01.2012
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Anita B. Åsan
Telefon: 38 15 10 50 / 918 38 938

Hjemmesykepleien vakttelefon:
Telefon: 982 99 795 / 985 99 796

Postadresse:
Hægeland, 4720 HÆGELAND

Besøksadresse:
Hægelandsheimen omsorgssenter

Relaterte artikler