Møterom Trehytta

26 kvm. Plassert i Kulturhusets underetasje. Klasserom for Voksenopplæringen på dagtid. Er rigget med bord og stoler til 12-15 stk, White Board og prosjektor (bruken av teknisk utstyr må avtales med Voksenopplæringen). Kjøkkenbenk med kaffe/vann-kokemuligheter tilgjengelig i møterom ved siden av. Publikumtoalett i gangen. Inngang fra Torsbyvegen.

Publisert
17.06.2013
Sist endret
17.06.2013
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturskolerektor: Ingunn Abrahamsen

Biblioteksjef: Anne Kjersti Bentsen

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19