Utleie

Det er mulig for lag, foreninger og kommersielle foretak å leie lokaler i Kulturhuset til arrangementer av ulike slag.

Kontaktpersoner ved ønske om leie:

- jannicke.usterud@vennesla.kommune.no       
   tlf.: 38 13 72 88 / 412 09 033

- anne.kjersti.bentsen@vennesla.kommune.no  
   tlf.: 38 13 72 85

Publisert
29.08.2012
Sist endret
08.03.2016
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturskolerektor: Ingunn Abrahamsen

Biblioteksjef: Anne Kjersti Bentsen

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19