Kulturhuset

Kulturhuset i Vennesla ble tatt i bruk i oktober 2011.
Da var det nye biblioteket ferdig og knyttet sammen med det gamle samfunnshuset. 
I huset er administrasjonen for Enhet for kultur lokalisert, og bygget inneholder bibliotek, foajee, kino-/forsamlingssal, kontorer, kafe og diverse møterom.

Bygget er tegnet av Arkitektfirmaet Helen og Hard og har fått flere priser:

- Årets trebyggeri 2011.
- Statens byggeskikkspris 2012
- Pris for universell utforming fra Vest-Agder fylkeskommune 2012.

Publisert
29.08.2012
Sist endret
11.03.2016
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturskolerektor: Ingunn Abrahamsen

Biblioteksjef: Anne Kjersti Bentsen

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19