Filmklubben

Publisert
19.10.2012
Sist endret
02.09.2015

Kontaktinformasjon

Sekjonsleder: Aslak Wegge
Telefon: 38 13 73 31 / 958 36 756

Enhetsleder Arnstein Håkonsen
Telefon 38 13 72 56

Konsulent Hilde Grundetjern
Telefon 38 13 73 32/480 05 476

Kinomaskinist Hege Therese Lochner
Telefon 994 63 122

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1