Kulturpris

Vennesla kommunes kulturpris:

Levekårsutvalget kan hvert år dele ut Kulturprisen til personer eller organisasjoner som gjennom flere år har nedlagt et særlig stort arbeid innenfor kulturlivet i kommunen.

Forslag på kandidater skal inneholde et kort redegjørelse for det arbeid kandidater har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Vennesla. Det er ikke eget skjema i forbindelse med Kulturprisen.

Kulturprisen deles ut hvert år i uke 44 i forbindelse med kulturkvelden i Samfunnshuset.

Innleveringsfrist for forslag til kandidater vil bli utlyst i avisen på våren med forslagsfrist 1. mai. Levekårsutvalget gjør vedtak om hvem som skal bli årets kulturprismottaker på bakgrunn av de innkomne forslag. Levekårsutvalget har også anledning til å komme med egne forslag, og bruke tidligere års forslag.

Publisert
12.02.2013
Sist endret
12.02.2013

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19