Kulturuka

Bilde av logoen til kulturuka

Vennesla kommune arrangerer hver høst en kulturuke. Denne har de siste årene vært lagt til uke 44 med begge helger. Foreninger og lag som ønsker å ha med sine arrangement i Kulturuka, melder fra om dette til seksjonen etter at dette er annonsert i pressen om våren.

Alle kommunale lokaler er gratis denne uka og det gis annonsestøtte. I tillegg markedsfører seksjonen  kulturuka gjennom egen brosjyre som går til alle husstander, gjennom lokale og regionale medier samt bedrifter/butikker etc. Kommunen koordinerer arrangementene slik at arrangement med samme målgruppe ikke legges på samme tid.

Vennesla kommunes kulturpris:
Levekårsutvalget kan hvert år dele ut Kulturprisen til personer eller organisasjoner som gjennom flere år har nedlagt et særlig stort arbeid innenfor kulturlivet i kommunen. 

Forslag på kandidater skal inneholde et kort redegjørelse for det arbeid kandidater har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Vennesla. Det er ikke eget skjema i forbindelse med Kulturprisen.

Kulturprisen deles ut hvert år i uke 44 i forbindelse med kulturkvelden i Samfunnshuset.

Innleveringsfrist for forslag til kandidater vil bli utlyst i avisen på våren med forslagsfrist 1. mai. Levekårsutvalget gjør vedtak om hvem som skal bli årets kulturprismottaker på bakgrunn av de innkomne forslag. Levekårsutvalget har også anledning til å komme med egne forslag, og bruke tidligere års forslag.

Publisert
29.08.2012
Sist endret
13.03.2017

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19