Den Kulturelle Sandkassa

To ganger hvert halvår får barnehagene tilbud om forskjellige kulturarrangement gjennom Den Kulturelle Sandkassa.

Kulturkontakten for barnehagene, p.t. Silje Myrvold i Mariknotten barnehage planlegger disse sammen med kulturrådgiver. Utgiftene til dette er også et spleiselag mellom barnehagene og avd. for allmenn kultur. 

I utgangspunktet skal det gis to tilbud pr. år til barn under 3 år og to tilbud pr. år til barn over 3 år.

Publisert
18.02.2013
Sist endret
13.03.2017
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19