Den Kulturelle Skolesekken

Bilde fra arrangement på bygdemuseet

Hvert år får alle barn 1-.10 klasse i Vennesla kommune kulturopplevelser gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Midlene som kommer fra staten blir brukt i samarbeid med kulturkontaktene på skolene.

Målet er at elever gjennom et vanlig skoleløp både skal få oppleve våre museer, kirkekunst, forskjellige typer musikk, teater og kunst.

Publisert
29.08.2012
Sist endret
13.03.2017
Publisert av
Tove Linda Høgstøl

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19