17. mai i nedre Vennesla

 Det er en hovedkomité som arrangerer 17. mai i nedre Vennesla. Pr. 2017 er dette Vindbjart ski, Vennesla skolemusikkorps, 1. Vennesla speidergruppe, VAK (Vennesla aktivitetsklubb), Vennesla motorsportsklubb, Vennesla musikkorps og tre politikere fra Levekårsutvalget. Kulturrådgiver er sekretær for komiteen. En salgskomité bestående av en representant fra hver skole i nedre Vennesla har ansvaret for produksjon og salg av mat og drikke. Arrangementet består av:

 • Heising av flagg ved Vennesla kirke ved Vennesla Musikkorps, Røde Kors og speiderne i Vennesla
 • Bekransning av bauta ved Vennesla kirke. Tale, sang/dikt/musikk, allsang ved Vennesla Musikkorps
 • Frokost for alle korpsene på Vennesla videregående skole
 • Oppstilling. til skoletog. Avmarsj. Skoletoget som består av begge musikkorpsene, alle skolene i nedre Vennesla og russen. Toget går ut Skoleveien, opp til Venneslaheimen, snur og går til sentrum, over brua og bort til Askedalen/idrettsplassen.  Venneslaspeiderne er flaggbærere
 • Formiddagsarrangement på idrettsplassen med underholdning fra scenen, utdeling av premier i tegnekonkurransen, salg av mat, drikke og gassballonger
 • Småbarnstog. Skolemusikken og flaggbærerne går en runde rundt grasmatta etterfulgt av små barn ledsaget av voksne. Utdeling av gratis is til småbarna etter endt runde
 • Gudstjeneste i regi av Vennesla menighet.
 • Oppstilling til folketoget i Skolevegen/Auravegen. Toget går ut Auravegen, Sentrumsvegen, rundt Herredshuset, over brua og bort til Idrettsplassen i Askedalen.
 • Ettermiddagsarrangement med underholdning fra scenen, tale for dagen, russetalen, utdeling av premier til de tre beste innslagene i folketoget, trillbårkonkurranse, salg av mat, drikke og gassballonger.
 • Kveldsarrangement  på Moseidstranda
 • Taptotog
 • Fyrverkeri

Programmet med klokkeslett og flere detaljer kommer i postkassene til husstander i nedre Vennesla. Det blir også lagt ut i butikker og offentlige kontorer. Øvrebø, Hægeland og Røyknes har egne arrangement.

 

I Øvrebø: Det er egen komite som arrangerer 17. mai i Øvrebø

På Hægeland: Det er egen komite som arrangerer 17. mai på Hægeland

I tillegg arrangerer det eget tog på Røyknes

Publisert
18.02.2013
Sist endret
13.03.2017
Publisert av
Tove Linda Høgstøl

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19