Almen kultur

Røyknes stasjon

Innenfor kulturområdet jobber vi med å gi kommunens innbyggere et best mulig aktivitet- og kulturtilbud. Dette gjelder både gjennom egne arrangement og ved tilskudd til frivillige lag og foreninger. For å gjøre dette best mulig, trenger vi tilbakemeldinger og samarbeid med dere.

Publisert
29.08.2012
Sist endret
30.03.2017