Enhet for kultur

Enhet for kultur ble gjenopprettet 1. august 2012, og administrasjonen ble lokalisert i Kulturhuset.

Enheten har syv hovedansvarsområder. Disse er:

- Almen kultur
- Bibliotek
- Kulturhuset
- Kulturskolen
- Moonlight
- Museene
- Vennesla kino

Publisert
09.03.2016
Sist endret
11.03.2016

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturskolerektor: Ingunn Abrahamsen

Biblioteksjef: Anne Kjersti Bentsen

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19

Virksomhetens temaer