Salg av kommunal eiendom

Vennesla kommune har for tiden tre boligtomter i Smiheia, Hægeland for salg, samt noen tomter oppe på Nomeland.

Enheten har også saksbehandlingsansvar for salg av mindre parseller av kommunal grunn som ønskes kjøpt.
Søknad skrives og sendes sammen med kart over arealet som ønskes kjøpt.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
12.01.2015
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Inger C. Neset
Telefon: 38 15 72 07 / 905 45 303

Boligstiftelsene: Jan Jortveit
Telefon: 38 13 72 20 / 982 99 866

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslamoen 1, Vennesla