Boligstiftelsene

Boligstiftelsene er:
1. Vennesla Boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere
Målgruppe:
Ungdom, sosialt vanskeligstilte og innvandrere.

2. Vennesla Boligstiftelse
Målgruppe:
Eldre og funksjonshemmede.

Boligstiftelsene har et politisk valgt styre. Vennesla Boligstiftelse har i tillegg en representant fra Eldrerådet og en representant fra Rådet for funkjonshemmede.

Søknad om leie / fornyelse av leie skjer gjennom NAV Vennesla.

  

Publisert
29.01.2010
Sist endret
12.01.2015
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Inger C. Neset
Telefon: 38 15 72 07 / 905 45 303

Boligstiftelsene:
Telefon: 38 13 72 20

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslamoen 1, Vennesla

Virksomhetens temaer