Enhet for byggforvaltning

Bilde av Hans Kristian Hægeland i Byggforvaltning

Enhet for byggforvaltning har ansvar for å holde vedlike kommunens 85000 m2 store bygningsmasse. Arbeidet utføres av kommunens egne håndverkere og innleid hjelp.
Renhold av kommunale bygg utføres av egne ansatte.
Enheten har også ansvar for forsikring av kommunens bygninger og bil- og maskinpark.
Kommunen har opprettet to boligstiftelser. Disse eier til sammen 210 boenheter.
Byggforvaltning sørger for vedlikehold av disse boligene.
Utbygging innen skole, barnehage, eldreomsorg og kultur, samt salg av kommunale tomter og eiendommer, er også byggforvaltning sitt ansvar.

Byggforvaltning er sekretariat for kommunens byggekomiteer.

Publisert
13.11.2009
Sist endret
15.12.2011
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Inger C. Neset
Telefon: 38 15 72 07 / 905 45 303

Vedlikehold: Tellef Mykland
Telefon: 38 13 72 30 / 982 93 701

Renhold: Wenche Hadland
Telefon: 38 13 72 55 / 982 93 702

Boligstiftelsene:
Telefon: 38 13 72 20

Byggekomiteens sekretær:
Reidun B. Lund
Telefon: 38 13 72 25

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslamoen 1, Vennesla

Virksomhetens temaer