Tilsyn

Etter Lov om barnehager § 16 fører barnehagemyndigheten tilsyn med barnehagene i Vennesla. Tilsynet foregår på mange vis, både løpende, ved årlige innrapporteringer, og ved varslet, stedlig tilsyn annet hvert år. Tilsynsmyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige.

Tilsyn føres etter følgende hovedpunkt:
Web-tilsyn
Årsregnskap fra alle private barnehager
Årsmelding fra alle barnehagene per 15.12 hvert år
Månedelige styrertreff
Vedtekter
Årsplan
Stedlig tilsyn

Plan for tilsyn av barnehager

Publisert
14.12.2009
Sist endret
27.09.2016

Kontaktinformasjon

Oppvekstseksjef
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 55 751

Rådgiver/fagansvarlig barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon: 38 13 72 69 / 982 99 849

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.

Tjenestebeskrivelser