Kvalitetsutvikling

 

Som pedagogiske samfunnsinstitusjoner må barnehagene være i endring og utvikling. Barnehagene skal være lærende organisasjoner slik at de er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitet i barnehagene avhenger av at personalet er sammensatt og innehar bred kompetanse.

Venneslabarnehagene har sammen utarbeidet en lokal, felles årsplan som er forpliktende for alle barnehagene, både private og kommunale. Planen danner et felles ståsted som skal sikre god kvalitet og grunnlag for videre kvalitetsutvikling. Hver barnehage har denne som utgangspunkt for sin egen årsplan/halvårsplaner.

Vennesla kommune driver en felles, bevisst kompetanseheving av alt barnehagepersonell ut fra statlige føringer. Se konkret under menypunktene kompetanseheving og prosjekt.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
16.12.2013
Publisert av
Wenche Nordli

Kontaktinformasjon

Oppvekstseksjef
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 55 751

Rådgiver/fagansvarlig barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon: 38 13 72 69 / 982 99 849

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.

Virksomhetens temaer