FUB - kommunalt foreldreutvalg for barnehagene

Foreldremedvirkning i barnehagen

Barnehagelovens kapittel 3 omhandler Barns og foreldres medvirkning. Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Representanter fra enkeltbarnehagenes samarbeidsutvalg danner det kommunale foreldreutvalget. Ta kontakt med barnehagen for å få vite hvem disse er. 

Det er også opprettet et nasjonalt FUB.

Publisert
08.09.2015
Sist endret
08.09.2015

Kontaktinformasjon

Oppvekstseksjef
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 55 751

Rådgiver/fagansvarlig barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon: 38 13 72 69 / 982 99 849

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.